SAAB får fortsatt kontrakt angående underhåll av Försvarets SK60

2015-10-16

http://www.di.se/artiklar/2015/10/16/saab-far-fmv-order/